April U Beogradu / Svitanje

PGP RTB – S 52 667

Muzika na ovoj stranici je promotivnog karaktera i u niskoj rezoluciji radijskog kvaliteta od 48 kbps i ne postoji mogućnost preuzimanja iste.

APRIL U BEOGRADU
Muzika, tekst i aranžman – Kornelije Kovač
Beogradsko Proleće 75

Muzika na ovoj stranici je promotivnog karaktera i u niskoj rezoluciji radijskog kvaliteta od 48 kbps i ne postoji mogućnost preuzimanja iste.

SVITANJE
Muzika i aranžman – A.Ilić
Tekst – Z.Hadžimanov