Pamti me po dobru


Muzika na ovoj stranici je promotivnog karaktera i u niskoj rezoluciji radijskog kvaliteta od 48 kbps i ne postoji mogućnost preuzimanja iste.

PAMTI ME PO DOBRU, trajanje: 4.08, muzika: Kornelije Kovač, tekst: Dragana Ivić, aranžman: Kornelije Kovač – Josip Boček – Zoran Radetić;/p>