• 01.09.2017. - Gradski trg - Požarevac (Srbija)

  • 09.09.2017. - Akvarijum Klub - Budimpešta (Mađarska)

  • 07.10.2017. - "Pitijada" - Veles (Makedonija)

pozdrav2